Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn: 0936.539.689; Bảo hành : 02253.795.155
Email: kientrucecohome@gmail.com
Quảng Cáo
Thống kê truy cập

Đá nhân tạo Mỹ Việt

Đá nhân tạo Mỹ Việt

”Đá nhân tạo  - Solid surface” được sản xuất từ cốt liệu đá tự nhiên kết hợp keo đặc biệt có khả năng làm việc cao như Acrylic hoặc Polyester. Những vật liệu này được ứng dụng làm mặt quầy giao dịch, mặt bàn, mặt bếp hoặc các ứng dụng trang trí trên tường. Cái lợi từ việc thiết kế bằng đá nhân tạo đó là việc dễ dàng chế tác bằng các máy móc tương tự như nghề mộc. Nó có thể được cắt ghép để tạo ra bất cứ hình dáng hoặc bề mặt nào. Đá nhân tạo có thể được chà nhám các góc cạnh và dán với nhau bằng công thức keo dán đặc biệt. Do màu sắc đồng đều, đẳng hướng ở mọi góc cạnh, những vết xước đều có thể được xử lý mà vần đảm báo tính đồng nhất về màu sắc. 

Đá nhân tạo Mỹ Việt Petals-Glass

Đá nhân tạo Mỹ Việt

 

Đá nhân tạo Mỹ Việt Recycled

Đá nhân tạo Mỹ Việt

 

Đá nhân tạo Mỹ Việt Crystelles

Đá nhân tạo Mỹ Việt

 

Đá nhân tạo Mỹ Việt Metallics

Đá nhân tạo Mỹ Việt

Đá nhân tạo Mỹ Việt Solids - Traditions

Đá nhân tạo Mỹ Việt

Đá nhân tạo Mỹ Việt Pediments

Đá nhân tạo Mỹ Việt

 

Đá nhân tạo Mỹ Việt Recycled 2

Đá nhân tạo Mỹ Việt

Đá nhân tạo Mỹ Việt Dunes

Đá nhân tạo Mỹ Việt

Đá nhân tạo Mỹ Việt Minerals

Đá nhân tạo Mỹ Việt

Đá nhân tạo Mỹ Việt

 Click vào (-) để ẩn thông tin